top of page

Kafka has left the building
úřední název / amtliche Bezeichnung: Kafka 24/7

"Kafka has left the building" - je pryč a jeho Praha už také neexistuje. 

Pražský performativní kabaret Das Thema - To téma “inscenuje” Kafku sto let po jeho smrti nezaujatě a po svém.

Ein dokumentarisch-fiktives Performance-Kabarett

"Kafka has left the building" - er ist weg und sein Prag gibt es auch nicht mehr.

Das Prager Performance-Kabarett Das Thema - To téma inszeniert Kafka hundert Jahre nach seinem Tod unvoreingenommen und eigenwillig. 

CZ FINAL bez znacek - kopie.jpg
PR-Foto -KAFKA left 4 - credit Vojtěch Polák(1).jpg

CZ/Amtssprache Tschechisch:

V bludišti klišé a jubilejních oslav si klademe otázku co dnes z Kafky ještě zbylo. Zkoumáme prolnutí mezi spisovatelovým životem, dílem a komercializací obojího. To téma vede diváky k reflektování jejich vlastního pohledu na Kafku. Tak pojďme slavit!

Kafka žil a psal v dvojjazyčné Praze. Inscenace je proto dvojjazyčná.

 

Hrají: Roman Horák, Markéta Richterová, Philipp Schenker, Halka Jeřábek Třešňáková 

Režie: Emil Rothermel

Dramaturgie, scéna a kostýmy: Karolína Kotrbová

Produkce:  Dranc z.s., Roman Horák, Philipp Schenker

Partneři: Adalbert Stifter Verein, Theater Na zábradlí

Podpora: Česko-německý fond budoucnosti, Hlavní město Praha, nadace Richard Stury, nadace Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn, Švýcarské velvyslanectví v České republice

DE/ Amtssprache Deutsch:

Im Labyrinth aller Jubiläumsfeiern und Klischees stellen wir uns die Frage, was heute noch von ihm übrig ist. Wir untersuchen Überschneidungen von Leben und Werk, dessen Kommerzialisierung und der geheimnisvollen Welt Kafkas.

Das Thema führt das Publikum so zur Reflektion seines eigenen “Kafkablicks”. Lasst uns feiern! 

Kafka lebte und schrieb in einem zweisprachigen Prag. Deshalb ist dieses Stück durchgehend zweisprachig. 

 

Spiel: Roman Horák, Markéta Richterová, Philipp Schenker, Halka Jeřábek Třešňáková 

Regie: Emil Rothermel

Dramaturgie, Bühne und Kostüme: Karolína Kotrbová

Produktion:  Dranc z.s., Roman Horák, Philipp Schenker

Partner: Adalbert Stifter Verein, Theater Na zábradlí

Gefördert durch: Deutsch-tschechischer Zukunftsfond, Hauptstadt Prag, Richard Stury Stiftung, Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn-Stiftung, Schweizerische Botschaft in der Tschechischen Republik

bottom of page