top of page

Gefühl und Cit 

Das legendäre erste Programm des 1. Deutsch-Tschechischen Kabaretts / Legendární první program 1. Česko-německého kabaretu

Wieder einmal wird das erste deutsch-tschechische Kabarett aus Prag ungnädig und mit totalem

persönlichem Einsatz in wilden und zärtlichen Sprachbeissereien folgendes wagen:

Einen experimentellen Tauchgang zu Gefühlen und verschlammten Schatztruhen zum 100 jährigen Jubiläum der Gründung der ersten Tschechoslowakischen Republik.

Warum leb(t)en wir hier überhaupt zusammen ?! 

Existenzielle und banale Fragen der Identität und der eigenen Minder- bzw. Wertigkeit im tschechisch-deutschen Kontext an geladene Gäste und das Publikum.

Wo waren wir vor 100 Jahren und wo sind wir heute, die Deutschen, die Tschechen, die Österreicher…Schweizer?

 

Und schon schwappt die kreative Analysewelle unserer Gefühls- und anderen Unterschiede, aus

allen möglichen Alltags- und Spezialsituationen, glucksend ins Publikum über.

Ja, es wird auch sehr persönlich werden, … peinlich? Nie!

Und der Gast des Abends (Spezialist zum Thema…) holt uns rechtzeitig wieder zurück auf den Boden der Tatsachen.

 

Nein, hier gehts nicht ums Politisieren, aber ums handgreifliche Kultivieren der international

relationships CZ – D (CH) mit Cit und Gefühl direkt mit unserem Publikum!

Persönlicher und gefühlvoller kann Diplomatie wirklich nicht mehr sein…!

(Anm.d.R.: Gefühl (tsch.: cit, lies: zit ) = geschriene Liebe, böhmische Verliebtheitsvarianten,

kultureller Identitätswahn, lustvolles Kulturpatchwork, demonstrativer Sprachverdruss,

begeisterte Schwatzwut, geschmacklose Sprachknödel usw.)

 

Inhaltsstoffe:

Improvisiertes und Geprobtes

Gesungenes und Geschrienes

Installiertes und Gebautes

Gelesenes und Diskutiertes,

und der Gast zum Thema

 

Das Team:

Roman Horák (D/CZ), Performer, Mime/Tänzer, Musiker

Sven Ofner (D), Texter, Sänger, Performer

Philipp Schenker (CH), Performer, Musiker, Regisseur

Marketa Richterová ( CZ/A), Schauspielerin, Sängerin, Therapeutin

Und der Überraschungsgast...

První česko-německý kabaret bude opět nemilosrdně a s totálním osobním nasazením

v divokých a něžných jazykových šarvátkách zkoumat následující: Experientální ponor k pocitům a zabahněným pokladnicím při příležitosti 100. výročí založení 1. Československé Republiky.

Takže, proč jsme tady vůbec žili ( spolu ), žijeme spolu?!

Existěnční a banální otázky po vlastní identitě a vnímání ( méně- ) cennosti v česko-německém

kontextu, které klademe sami sobě, obecenstvu a zvaným hostům, kteří mají k tématu co říct.

Kde jsme byli před 100 lety a kde jsme dnes, my Češi, Němci, Rakušané…Švýcaři?

 

 

A na obecenstvo již probublává kreativní a analytická vlna tsunami naších pocitových a

rozličných odlišností, které se promítají na pozadí obvyklých všedností a mimořádných situací

tohoto kabaretního večera.

Ano, bude to také velmi osobní, ...trapné? Nikdy!

A host večera (specialista k tématu) nás v pravý čas zase vrátí na pevnou půdu neoddiskutovatelné reality.

 

Ne, tady nejde o politizování, ale o neústupnou kultivaci mezinárodních vztahů ČR – SRN přímo

s našim obecenstvem... s citem und Gefühl.

Osobnější a vroucnější diplomacie opravdu už nemůže být...!

Pozn. Red.: Cit ( něm. Gefühl, čti: gefýl ) = kříčící láska, česko-německé variace na zpěv

hrdliček, kulturní stihomam a ztracená identita, nárůživá kulturní slátanina, okázalá jazyková

rozmrzelost, nadšená žvanilost, nechutné lingvistické knedlíky atd. )

 

Složení:

improvizované a nazkoušené

zpívané a křičené

instalované a postavené

čtené a diskutované

a zvaný host na dané téma

 

Náš tým:

Roman Horák (D/CZ), performer, mim/tanečník, hudebník

Sven Ofner (D), textař, zpěvák, performer

Philipp Schenker (CH), performer, hudebník, režisér

Marketa Richterová ( CZ/A), herečka, zpěvačka, terapeutka

a host/é: ….

1. Česko-německý kabaret

To téma / Das Thema

Deutsch - Tschechisch

bottom of page